Corona virus

Het coronavirus COVID-19 heeft zich verspreid in verschillende Europese landen. Ook bij ons worden we niet gespaard.
De overheid heeft een aantal maatregelen opgelegd om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te perken. In het belang van ieders gezondheid en veiligheid respecteren ook wij deze maatregelen.

Gaat therapie of onderzoek nog door?

We beseffen dat deze tijd voor jullie als ouders en kinderen geen evidente periode is. Daarom blijven we ons op alle mogelijke manieren inzetten om kwalitatieve zorg aan te bieden en zorgcontinuïteit te garanderen. Reeds van bij het begin van de corona-uitbraak hebben jullie kunnen merken dat al onze medewerkers gemotiveerd, flexibel en creatief zijn om allerlei structuren op te zetten, ideeën uit te werken,… We zijn er voor jullie!

Wat doen we en blijven we doen?

We contacteren jullie actief en op regelmatige basis en stemmen af op de zorgnoden en de hulpvragen van jullie kinderen én van jullie als ouder. We doen dit telefonisch, via mail en beeldbellen, door materiaal te posten of via face-to-face contacten.

We zijn dus niet passief op de achtergrond aanwezig maar we zetten actief in op verbinding. We werken daarbij, zoals steeds, vraaggestuurd.

Vanaf 04/05/2020 zijn we druk bezig om alles in orde te zetten om face-to-face therapie opnieuw op te starten. Onze collega’s en gebouwen zijn er helemaal klaar voor!
We houden jullie via mail op de hoogte met onze concrete afspraken en richtlijnen. Hieronder kan je alvast een aantal richtlijnen vinden.
Neem gerust contact op met de therapeuten mocht je nog met vragen zitten.

De onderzoeken die gestart werden voor de lockdown zijn ondertussen helemaal afgerond. Weldra starten we nieuwe onderzoeken op voor de kinderen die op onze wachtlijst staan, al zal het tempo door de hygiënische maatregelen wel wat lager liggen dan normaal. We doen tijdelijk geen klasobservaties.

Omdat we de hygiënische maatregelen moeten naleven, zal face-to-face therapie er wat anders uit zien. Zo werken we enkel op afspraak, nemen we voldoende tijd om de bureaus en het materiaal te onsmetten, zal er af en toe een plexiglasscherm gebruikt worden, gaan er geen groepstherapieën voor kinderen door, enz.

We merken dat de vraag naar hulp groot is. We proberen dan ook om zo goed mogelijk aan jullie verwachtingen te voldoen. We zien ook dat de kinderen goed geïnformeerd zijn en veel deugd hebben van de face-to-face interactie. Goed zo!

Sommige ouders contacteren ons, hoewel de kinderen niet (meer) naar ons CAR komen. Dat mag zeker. We proberen in deze uitzonderlijke omstandigheden jullie bezorgdheden al eens te beluisteren, eventueel al een interventie te doen en/of te verwijzen.
Het blijft ook mogelijk om je zoon of dochter bij ons op de wachtlijst te zetten (zie verder).

We zijn bereikbaar en aanspreekbaar

Geen vraag is ons te veel! We zijn tijdens de kantooruren steeds bereikbaar, zowel via mail als telefonisch.

Onze individuele medewerkers zijn heel de dag bereikbaar via mail. Jullie hebben al onze contactgegevens reeds gekregen, maar mochten jullie toch nog vragen of bemerkingen hebben, dan kunnen jullie alle gegevens van onze individuele medewerkers hier vinden:

We zijn ook telefonisch, in al onze vestigingen, elke dag bereikbaar tijdens de openingsuren.
Hier kan je onze contactgegevens vinden.

Mocht je vragen hebben, blijf er niet mee zitten en twijfel niet om ons te contacteren.

Op onze voorlopige blog kan je ook alvast een aantal tips terug vinden.

Een greep uit ons aanbod waarmee we jullie kunnen helpen

We spelen in op de zorgnoden en hulpvragen

 • Gesprekken met ouders: we bekijken samen jullie vragen rond het gedrag of de gevoelens van uw kind, vragen rond structuur of daginvulling, vragen rond opvoedingssituaties,… We hebben daarbij ook aandacht voor het welbevinden en de draagkracht van de ouders zelf.
 • Gesprekken met kinderen: we praten samen over gevoelens, gedachten of gedrag rond corona of rond andere onderwerpen en proberen hen te ondersteunen als ze moeilijkheden ervaren.
 • Gesprekken met brussen (broers en zussen) indien hier vraag naar is.
 • Ondersteuning van kinderen bij schoolse taken en opdrachten, vragen over leerstof,…
 • Therapeutisch aanbod voor kinderen via
  •  ‘Tele-therapie’
  • Op maat uitgewerkte bundels/tips/oefeningen om thuis te maken en opvolging daarvan hetzij via beeldbellen en effectief begeleiden hetzij via feedback geven achteraf. We bezorgen deze digitaal of met de post.
 • Face to face contacten op het centrum zijn mogelijk mits er aan de veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan (zie verder).

 

We hebben aandacht voor elk gezin

maar we hebben extra aandacht voor gezinnen die het moeilijk hebben.

 

We informeren jullie steeds

We zetten op een laagdrempelige manier in op blijvende verbinding

met tips, ideeën, herkenbare teksten, nieuws vanuit het CAR-front,…

 

Je kan uw kind ook altijd bij ons aanmelden:

We laten de eerste kennismakingsgesprekken ook doorgaan, eventueel via beeldbellen als je dat zelf ziet zitten.

Wist-je-dat-je’s uit onze interne keuken

We hebben op regelmatige basis teamoverleg met de collega’s. De evolutie van uw kind wordt dus verder opgevolgd.

Onze artsen blijven sterk betrokken. Dringende medische vragen, bijvoorbeeld rond medicatie en diagnostiek, worden opgenomen.

Theletherapie heeft nog steeds de voorkeur. Zo reorganiseren we oudergesprekken via beeldbellen. Stilaan zijn face-to-face contacten terug mogelijk. We brengen u daarvan op de hoogte.

We werken allerlei initiatieven uit om na de coronatijd onze kwalitatieve dienstverlening zo snel mogelijk verder te zetten, bv. kampjes zomervakantie, brussenwerking, programma’s rond psycho-educatie, allerhande werkgroepen,…

We werken brochures uit, bv. met tips om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

We blijven ons bijscholen om up-to-date te blijven: we nemen literatuur door, we volgen webinars,…

We blijven verder samenwerken met onze partners; we hebben nog contact en overleggen met CLB, thuisbegeleidingsdiensten, zorgleerkrachten,…

Welke hygiënische maatregelen worden er getroffen?

 • We wassen zeer regelmatig onze handen (zowel therapeuten als de kinderen onder toezicht van een therapeut)
 • De therapeuten dragen mondneusmaskers om onze zorggebruikers te beschermen
 • We houden anderhalve meter afstand
 • We ontsmetten regelmatig gebruikte materialen en oppervlakken.
 • De therapeuten mogen ouders verwittigen om een kind te komen ophalen indien ze symptomen vertonen (loopneus, herhaaldelijk niezen/hoesten, koorts,…

 

 • Kinderen worden door 1 volwassene begeleid naar het CAR
 • Respecteer anderhalve meter afstand
 • Wacht zo lang mogelijk in de auto en wacht daarna buiten op de parking tot de therapeut je komt halen
 • Tijdens de therapie van uw kind vragen wij ook om niet in de wachtkamer plaats te nemen. Indien u toch gebruik dient te maken van de wachtzaal, vragen we u om uw gegevens te noteren op de briefjes die hiervoor ter beschikking zijn.
 • In de wachtkamer zal sowieso geen speelgoed meer aanwezig zijn.
 • Kom stipt op tijd om je kind te brengen en te halen.
 • Hou jullie aan de signalisatie binnen en buiten het CAR.
 • Alle bezoekers van het CAR ouder dan 12 jaar dragen een mondneusmasker
 • Jullie brengen enkel een eigen pennenzak of ander materiaal noodzakelijk voor de therapie mee.
 • Heen-en-weer-schriftjes of een therapiemap laat je thuis.
 • Breng eventueel zelf een flesje water mee.
 • Raak zelf geen deuren en klinken aan, de therapeut doet dit voor jou.
 • Bij ziekte, blijf thuis.

Wij houden jullie verder op de hoogte wanneer deze richtlijnen aangepast zullen worden of niet meer van toepassing zijn.

En vooral… blijf zorg dragen voor elkaar!

Volg ook deze richtlijnen

CAR Klim Op

Melkerij 25
9900 Eeklo
T: 09/376.83.11
W: www.carklimop.be

CAR De Springplank

Kasteeldreef 16
9340 Lede

T: 053/60.77.70
W: www.carspringplank.be

CAR De Locomotief

Stationsstraat 51
9400 Ninove

T: 054/51.55.50
W: www.carlocomotief.be

CAR De Schakel

Hoenderstraat 51
9230 Wetteren
T: 09/369.80.96
W: www.cardeschakel.be