Krabbels & Babbels

Vacatures

Stage

Corona virus

Het coronavirus COVID-19 heeft zich verspreid in verschillende Europese landen. Ook bij ons worden we niet gespaard.
De overheid heeft een aantal maatregelen opgelegd om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te perken. In het belang van ieders gezondheid en veiligheid respecteren ook wij deze maatregelen.

We beseffen dat deze tijd voor jullie als ouders en kinderen geen evidente periode is. Daarom blijven we ons op alle mogelijke manieren inzetten om kwalitatieve zorg aan te bieden en zorgcontinuïteit te garanderen. Reeds van bij het begin van de corona-uitbraak hebben jullie kunnen merken dat al onze medewerkers gemotiveerd, flexibel en creatief zijn om allerlei structuren op te zetten, ideeën uit te werken,… We zijn er voor jullie!

Gaat therapie of onderzoek nog door?

Alle therapieën en onderzoeken gaan gewoon door zoals gepland. We houden er wel rekening mee dat de lokalen en materialen tussen de sessies door gereinigd kunnen worden.
Per vestiging bekijken we welke groepssessies coronaveilig kunnen aangeboden worden. In de meeste gevallen kunnen ze ook doorgaan zoals gepland. We vragen wel extra voorzichtigheid en waakzaamheid bij de deelname aan groepen.
Oudergesprekken gaan gewoon door. Er wordt wel een mondneusmasker gedragen tijdens deze gesprekken.
We zijn aanwezig op netwerkoverleggen die extern doorgaan (bv. een schoolcontact). We kunnen ook digitaal deelnemen aan deze overleggen. De gesprekken met personen van het netwerk kunnen doorgaan in de vergaderzalen op het centrum op voorwaarde dat het maximum aantal aanwezigen gerespecteerd wordt.

Wat doen we nog en blijven we doen?

De afgelopen maanden contacteerden we jullie actief en op regelmatige basis en stemden we af op de zorgnoden en de hulpvragen van jullie kinderen én van jullie als ouder. We deden dit telefonisch, via mail en beeldbellen, door materiaal te posten of via face-to-face contacten.
Nu de meesten onder jullie terug fysiek naar het CAR komen, kunnen we jullie rechtstreeks aanspreken bij het brengen of afhalen van jullie kind. Uiteraard communiceren we ook nog steeds via mail, telefoon of andere manieren indien aangewezen.

We zijn dus niet passief op de achtergrond aanwezig maar we zetten actief in op verbinding. We werken daarbij, zoals steeds, vraaggestuurd.

Onze collega’s en gebouwen zijn helemaal klaar om jullie op een veilige manier te ontvangen! We houden jullie via mail en brieven op de hoogte van onze concrete afspraken en richtlijnen. Hieronder kan je alvast een aantal richtlijnen vinden. Neem gerust contact op met de therapeuten als je nog vragen hebt.

Omdat we de hygiënische maatregelen moeten naleven, zal face-to-face therapie er wat anders uit zien. We hechten veel belang aan goede handhygiëne, iedereen boven de 12 jaar draagt een mondneusmasker, tijdens de therapie maken we gebruik van een plexiglasscherm, we verluchten de lokalen regelmatig, we respecteren de 1,5m afstandsregel, enz.

Sommige ouders contacteren ons, hoewel de kinderen niet (meer) naar ons CAR komen. Dat mag zeker. We proberen in deze uitzonderlijke omstandigheden jullie bezorgdheden al eens te beluisteren, eventueel al een interventie te doen en/of te verwijzen.
Het blijft ook mogelijk om je zoon of dochter bij ons op de wachtlijst te zetten (zie verder).

We zijn bereikbaar en aanspreekbaar

Geen vraag is ons te veel! We zijn tijdens de openingsuren steeds bereikbaar, zowel via mail als telefonisch.

Alle gegevens van onze individuele medewerkers kan je hier vinden:

De algemene contactgegevens van onze vestigingen kan je hier vinden. Mocht je vragen hebben, blijf er niet mee zitten en twijfel niet om ons te contacteren.

Op onze blog kan je informatie en tips vinden.

Een greep uit ons aanbod waarmee we jullie kunnen helpen

We spelen in op de zorgnoden en hulpvragen

 Ondertussen zijn we weer zo goed als volledig overgeschakeld naar onze reguliere werking. Dat betekent dat – mits het naleven van de hygiënische maatregelen – onderzoek, therapie, oudergesprekken en andere contactmomenten weer kunnen doorgaan zoals voorheen.

Indien uw kind door omstandigheden niet naar het centrum kan komen, kan er terug overgeschakeld worden naar teletherapie na overleg met alle betrokkenen.

 

We hebben aandacht voor elk gezin

Voor gezinnen die het moeilijk hebben, hebben we extra aandacht.

 

We informeren jullie steeds

We zetten op een laagdrempelige manier in op blijvende verbinding

met tips, ideeën, herkenbare teksten, nieuws vanuit het CAR-front,…

Je kan uw kind ook altijd bij ons aanmelden:

We respecteren tijdens de (kennismakings-)gesprekken alle hygiënische maatregelen. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht voor alle personen vanaf 12 jaar.

Indien u door coronagerelateerde problemen liever geen face-to-face gesprek voert, kunnen we het eerste gesprek organiseren via beeldbellen.

Wist-je-dat-je’s uit onze interne keuken

We hebben op regelmatige basis teamoverleg met de collega’s.

Onze artsen blijven sterk betrokken. Medische vragen, bijvoorbeeld rond medicatie en diagnostiek, worden opgenomen.

We hebben de afgelopen maanden allerlei initiatieven uitgewerkt om na de coronatijd onze kwalitatieve dienstverlening zo snel mogelijk verder te zetten, bv. kampjes zomervakantie, brussenwerking, programma’s rond psycho-educatie, allerhande werkgroepen,… We staan te popelen om deze nu in de praktijk te brengen.

We werken brochures uit, bv. met tips om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

We blijven ons bijscholen om up-to-date te blijven: we nemen literatuur door, we volgen webinars,…

We blijven verder samenwerken met onze partners: we hebben nog contact en overleggen met CLB, thuisbegeleidingsdiensten, zorgleerkrachten,…

Welke hygiënische maatregelen worden er getroffen?

 • Zowel de therapeuten als de kinderen wassen regelmatig hun handen. De therapeut houdt toezicht op de correcte toepassing van de hygiënische maatregelen.

 • De therapeuten, bezoekers en kinderen ouder dan 12 jaar dragen mondneusmaskers om elkaar te beschermen.

 • We houden anderhalve meter afstand.
 • We ontsmetten regelmatig gebruikte materialen en oppervlakken.
 • De therapeuten mogen ouders verwittigen om hun kind te komen ophalen indien het symptomen vertoont zoals loopneus, herhaaldelijk niezen/hoesten, koorts,…

 • Kinderen worden door 1 volwassene begeleid naar het CAR.
 • Wacht zo lang mogelijk in de auto en wacht daarna buiten op de parking tot de therapeut je komt halen.
 • Tijdens de therapie van uw kind vragen wij ook om niet in de wachtkamer plaats te nemen. Indien u toch gebruik dient te maken van de wachtzaal, vragen we u om uw gegevens te noteren op de briefjes die hiervoor ter beschikking zijn.
  In de wachtkamer zal sowieso geen speelgoed meer aanwezig zijn.
 • Kom stipt op tijd om uw kind te brengen en te halen.
 • Hou jullie aan de signalisatie binnen en buiten het CAR.
 • Breng eventueel zelf een flesje water mee.
 • Raak zelf geen deuren en klinken aan, de therapeut doet dit voor jou.
 • Bij ziekte, blijf thuis.

Wij houden jullie verder op de hoogte wanneer deze richtlijnen aangepast zullen worden of niet meer van toepassing zijn.

En vooral… blijf zorg dragen voor elkaar!

Volg ook deze richtlijnen

CAR Klim Op

Melkerij 25
9900 Eeklo
T: 09/376.83.11
W: www.carklimop.be

CAR De Springplank

Kasteeldreef 16
9340 Lede

T: 053/60.77.70
W: www.carspringplank.be

CAR De Locomotief

Stationsstraat 51
9400 Ninove

T: 054/51.55.50
W: www.carlocomotief.be

CAR De Schakel

Hoenderstraat 51
9230 Wetteren
T: 09/369.80.96
W: www.cardeschakel.be