Waar staan we voor

Wie zijn we

Wat doen we

Vacatures

Krabbels & Babbels

Stage

Jaarverslagen

Ascendere

/aʃˈʃen.de.re/

Opstijgen

Opklimmen, groeien, ontspruiten

Waar staan we voor

Missie

Wij zijn er voor (jonge) kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden, cerebrale parese en niet-aangeboren hersenletsel. Voor hen is er weinig toegankelijke hulp en daarom willen wij het verschil maken: wij willen hun ontwikkelingskansen en levenskwaliteit verhogen. Daarbij staan de kinderen en hun omgeving centraal: zij zijn immers de experten van hun eigen leven. We kiezen voor nabijheid: we werken lokaal, zijn betrokken en bereikbaar.

Visie

In de eerste plaats luisteren we naar iedereen die zich aanmeldt om te weten te komen wat zij nodig hebben. Met die vraag gaan we aan de slag. Dat doen we steeds kwaliteitsvol en multidisciplinair, zowel tijdens het onderzoek als tijdens de therapie, de begeleiding en/of het overleg.

De groeibehoeften van de kinderen en hun omgeving zijn complex, dynamisch en uniek. We houden deze complexiteit aan. We vertrekken vanuit ieders mogelijkheden. Onze begeleiding is pro-actief en aangepast aan de behoeften. Daarom willen we de kinderen en hun omgeving meermaals ontmoeten. We werken creatief, flexibel, genuanceerd en op basis van verbondenheid en vertrouwen. Dat doen we vanuit onze deskundigheid, op basis van multidisciplinair onderzoek en gebruik makend van ondersteuning en/of therapie op maat

We gaan in dit proces uit van echte participatie: vanuit een positieve, solidaire ingesteldheid streven we naar een grotere draagkracht, een lichtere draaglast, alternatieven en/of oplossingen. Met kleine stapjes gaan we hoopvol op weg. Daarbij respecteren we ieders geloof of overtuiging en bewaken we ieders privacy.

We slaan bruggen naar de buitenwereld. We zijn er van overtuigd dat de inspanningen van alle partners elkaar versterken. Met het beleid delen we graag onze expertise: samen met hen willen we constructief en kritisch nadenken met als doel billijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen.

Wie zijn we

Groeien in ontmoeting

Ascendere is de overkoepelende vzw van CAR Klim Op (Eeklo), CAR De Springplank (Lede), CAR De Locomotief (Ninove) en CAR De Schakel (Wetteren).

CAR staat voor “Centrum voor Ambulante Revalidatie”. Ambulant betekent dat het kind na het onderzoek of de therapie terug naar school of huis gaat. Revalidatie betekent dat we kinderen en jongeren die problemen ondervinden in hun dagelijks functioneren zo goed mogelijk trachten te helpen om een waardevolle plaats in de maatschappij (terug) te vinden.

Wat doen we

Multidisciplinair

Onderzoek en behandeling zijn multidisciplinair. Dit betekent dat het kind omringd is door mensen met verschillende specialisaties die elk vanuit hun specifieke invalshoek op een wetenschappelijk gefundeerde manier begeleiding aanbieden.

Onze teams bestaan uit logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, kinesisten, psychologisch consulenten, sociaal werkers en artsen.

We geloven dat elke persoon uniek is en stemmen onderzoek en therapie dan ook af op de noden van het kind en zijn omgeving. Het onderzoek en de therapie zijn afhankelijk van de hulpvragen, de therapie kan zowel individueel als in groep  doorgaan, ouderbegeleiding is mogelijk,…

Op maat

Vacatures

Wil je je steentje bijdragen aan een meer sociaal rechtvaardige samenleving?

Heb je graag inspraak in je werk en wil je meewerken aan het beleid van je organisatie?

Werk je zelfstandig en wil je deel uitmaken van een empathisch en ondersteunend team?

Doe je graag aan diagnostiek en therapie bij peuters, kleuters en kinderen?

Heb je passie voor het werken met kinderen en hun netwerk?

Krabbels & babbels

De langste wachtrij

De langste wachtrij

Tijdens de week van de veerkracht organiseerden SAMOO Gent vzw, de mobiele werkers geestelijke gezondheidszorg (PAKT) en de Dienst outreachend werk Stad Gent een wereldrecordpoging: https://www.delangstewachtrij.be/

Gisteren kwamen maar liefst 571 mensen samen in Gent en deden ze een poging om ‘de langste wachtrij’ te  vormen. Een ludieke actie, met een serieuze boodschap. “We moeten tegenwoordig zoveel wachten. We wachten op de trein die vaak te laat is, op een nieuwe auto waarvoor er geen onderdelen zijn. Op sommige luxe-uurwerken moet je zelfs tien jaar wachten. Ambetant. Maar nog erger wordt het als je wacht op broodnodige hulp die niet komt. Als je kind mentale problemen heeft, maar je kan nergens terecht. Je al tien jaar op een wachtlijst staat voor een sociale woning. Wachten op hulp bij een psycholoog,…”, zo lezen we op de website van SAMOO.

Lees meer
Afsluiter week van de veerkracht

Afsluiter week van de veerkracht

We zijn inmiddels aan het einde van de tiendaagse van de geestelijke gezondheid en de week van de veerkracht beland. Maar dit thema is té belangrijk om hier zomaar te af te sluiten. Daarom smukten we onze verschillende vestigingen op met een paar geheugensteuntjes, om het thema warm te houden en blijvend onder de aandacht te brengen.

Lees meer

Stage

Door stage te volgen doe je ervaring op en krijg je de mogelijkheid om je theoretische kennis in de praktijk te brengen.

Je leert nieuwe mensen kennen en je begint aan het uitbouwen van je toekomstig professioneel netwerk.

Jaarverslagen

Je kan onze organisatie beter leren kennen via onze jaarverslagen.