Waar staan we voor

Wie zijn we

Wat doen we

Vacatures

Krabbels & Babbels

Stage

Jaarverslagen

Ascendere

/aʃˈʃen.de.re/

Opstijgen

Opklimmen, groeien, ontspruiten

Waar staan we voor

Visie

In de eerste plaats luisteren we naar iedereen die zich aanmeldt om te weten te komen wat zij nodig hebben. Met die vraag gaan we aan de slag. Dat doen we steeds kwaliteitsvol en multidisciplinair, zowel tijdens het onderzoek als tijdens de therapie, de begeleiding en/of het overleg.

De groeibehoeften van de kinderen en hun omgeving zijn complex, dynamisch en uniek. We houden deze complexiteit aan. We vertrekken vanuit ieders mogelijkheden. Onze begeleiding is pro-actief en aangepast aan de behoeften. Daarom willen we de kinderen en hun omgeving meermaals ontmoeten. We werken creatief, flexibel, genuanceerd en op basis van verbondenheid en vertrouwen. Dat doen we vanuit onze deskundigheid, op basis van multidisciplinair onderzoek en gebruik makend van ondersteuning en/of therapie op maat.

We gaan in dit proces uit van echte participatie: vanuit een positieve, solidaire ingesteldheid streven we naar een grotere draagkracht, een lichtere draaglast, alternatieven en/of oplossingen. Met kleine stapjes gaan we hoopvol op weg. Daarbij respecteren we ieders geloof of overtuiging en bewaken we ieders privacy.

We slaan bruggen naar de buitenwereld. We zijn er van overtuigd dat de inspanningen van alle partners elkaar versterken. Met het beleid delen we graag onze expertise: samen met hen willen we constructief en kritisch nadenken met als doel billijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen.

Missie

Wij zijn er voor (jonge) kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden, cerebrale parese en niet-aangeboren hersenletsel. Voor hen is er weinig toegankelijke hulp en daarom willen wij het verschil maken: wij willen hun ontwikkelingskansen en levenskwaliteit verhogen. Daarbij staan de kinderen en hun omgeving centraal: zij zijn immers de experten van hun eigen leven. We kiezen voor nabijheid: we werken lokaal, zijn betrokken en bereikbaar.

Wie zijn we

Groeien in ontmoeting

Ascendere is de overkoepelende vzw van CAR Klim Op (Eeklo), CAR De Springplank (Lede), CAR De Locomotief (Ninove) en CAR De Schakel (Wetteren).

CAR staat voor “Centrum voor Ambulante Revalidatie”. Ambulant betekent dat het kind na het onderzoek of de therapie terug naar school of huis gaat. Revalidatie betekent dat we kinderen en jongeren die problemen ondervinden in hun dagelijks functioneren zo goed mogelijk trachten te helpen om een waardevolle plaats in de maatschappij (terug) te vinden.

Wat doen we

Multidisciplinair

Onderzoek en behandeling zijn multidisciplinair. Dit betekent dat het kind omringd is door mensen met verschillende specialisaties die elk vanuit hun specifieke invalshoek op een wetenschappelijk gefundeerde manier begeleiding aanbieden.

Onze teams bestaan uit logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, kinesisten, psychologisch consulenten, sociaal werkers en artsen.

We geloven dat elke persoon uniek is en stemmen onderzoek en therapie dan ook af op de noden van het kind en zijn omgeving. Het onderzoek en de therapie zijn afhankelijk van de hulpvragen, de therapie kan zowel individueel als in groep  doorgaan, ouderbegeleiding is mogelijk,…

Op maat

Vacatures

Wil je je steentje bijdragen aan een meer sociaal rechtvaardige samenleving?

Heb je graag inspraak in je werk en wil je meewerken aan het beleid van je organisatie?

Werk je zelfstandig en wil je deel uitmaken van een empathisch en ondersteunend team?

Doe je graag aan diagnostiek en therapie bij peuters, kleuters en kinderen?

Heb je passie voor het werken met kinderen en hun netwerk?

Kinesist CAR Klim Op

Is het je droom om te werken met kinderen en hun context? Neem vlug een kijkje op onze website en solliciteer voor de vacature van kinesist(e) in CAR Klim Op.

Psycholoog CAR Klim Op

Werk je graag met kinderen en hun context? Aarzel niet om te solliciteren voor de vacature van psycholoog in CAR Klim Op.

Krabbels & babbels

Kinesist CAR Klim Op

Is het je droom om te werken met kinderen en hun context? Neem vlug een kijkje op onze website en solliciteer voor de vacature van kinesist(e) in CAR Klim Op.

Lees meer

Psycholoog CAR Klim Op

Werk je graag met kinderen en hun context? Aarzel niet om te solliciteren voor de vacature van psycholoog in CAR Klim Op.

Lees meer

Stage

Door stage te volgen doe je ervaring op en krijg je de mogelijkheid om je theoretische kennis in de praktijk te brengen.

Je leert nieuwe mensen kennen en je begint aan het uitbouwen van je toekomstig professioneel netwerk.

Jaarverslagen

Je kan onze organisatie beter leren kennen via onze jaarverslagen.